دبستان بشارت
قالب وبلاگ

صورت جلسه شماره 1 گروه های آموزشی آموزشگاه (قطبی) بشارت نوگوران

زمان برگزاری28/7/90 ساعت 8

جلسه با خیرمقدم گویی مدیر دبستان بشارت و خواندن قرآن توسط یکی از همکاران آغاز گردید. سپس مدیر اجرایی در رابطه با تشکیل این گروه ها توضیحاتی ارائه نمود . و همکاران چهارم و پنجم به بحث و تبادل نظرپرداختند.

گزارش اقدامات انجام شده در گروه های آموزشی

پایه تحصیلی: چهارم و پنجم

موضوع جلسه: بررسی درس قرآن و هنر

شرح مختصری از محتوای جلسه:

همکاران پایه چهارم و پنجم در مورد موضوعاتی شامل ساخت کتاب ، تربیت شنوایی، نمایش، قصه گویی ، خاطره و نقاشی نظراتی ارائه دادند.

- هنرفقط نقاشی نیست بلکه می توان به موضوعاتی دیگر چون قصه گویی، موسیقی، خوشنویسی و.... پرداخت.

- در زنگ هنر می توان روی موضوعات مختلف کارکردو باعث ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان شویم.

- از طریق هنر می توان استعدادهای دانش آموزان را شکوفاکرد.

- درس هنر را می توان با دروس دیگر تلفیق کرد مثل درس هدیه ها که هم قصه گویی و نقاشی درآن وجوددارد.

- دردرس هنر با الهام گرفتن از طبیعت و ندادن الگو به دانش آموزان می توانیم خلاقیت و استعدادهای آنهاراشکوفاکردو تنوع دادن به فعالیت دانش آموزان ، جذابیت درس رابیشتر می کند.

- با ارائه نمایشگاهی از فعالیت دانش آموزان می توان در آنهابیشتر ایجادانگیزه کنیم.

- پخش موسیقی آرام در زنگ هنر جذابیت بیشتری به دنبال خواهدداشت.

- همچنین در مورد فرم های مربوط به درس هنر و نحوه ی تکمیل این فرم ها بحث شد.

در ادامه به بررسی درس قرآن کریم پرداخته شد.

- در مورد میثاق نامه و عهد باقران توضیحاتی ارائه شد.

- درمورد تغیی میثاق نامه به زبان دانش آموزان و راه کارهایی جهت علاقه به درس قرآن ارائه شد.

- درمورد ارزشیابی که از پیام قرآنی و روخوانی صحیح می باشد بحث گردید.و همچنین نکات دستوری راخوددانش آموزان رعایت کنند.

همجنین درموردنحوه ی تدریس ،ارزشیابی درس قرآن بحث و تبادل نظرشد

پیشنهادهمکاران: اگردر جلسات بعدی نحوه ی کاربا وسایل کمک آموزشی موضوع جلسه قرارگیرد می تواند تاثیر خوبی دربهبود آموزش داشته باشد.

نام و نام خانوادگی مدیر اجرایی: سکینه مهدیان


موضوعات مرتبط: آموزشی
[ شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ ] [ 22:39 ] [ مهديان ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

آموزشی- تربیتی -فرهنگی